Gözü Küçülmüş Görme Duyusunu Yitirmiş Hastalar

Protez uygulaması yapmış olduğumuz hastalarımızdan örnekler.